Beleggingscommissies

Bij het adequaat functioneren van een beleggingscommissie gaat het niet alleen om het nemen van een verantwoorde Go of een No-Go beslissing. Minstens zo belangrijk is het van te voren vastgelegde beleggingsbeleid waarop een dergelijk beslissing is gebaseerd. Een goed kader geeft beleggingscriteria waaraan een investeringsvoorstel moet voldoen. Bij een optimaal en efficiënt besluitvormingsproces vormen de beleggingscriteria een communicatiemiddel om binnen de vastgoedbeleggingsorganisatie te communiceren wat wel en niet pas binnen de strategie van een vastgoedbeleggingsfonds of woningcorporatie. Risico’s kunnen daarmee beter worden gemanaged. Het management beleggingscommissie omvat ook het evalueren van genomen besluiten. Van je ervaringen kun je immers het meeste leren.

Lymos levert management oplossingen voor beleggingscommissies van vastgoedfondsen en woningcorporaties.

  • Lymos B.V.
    Villa Maarheeze
    Rijksstraatweg 675
    2245 CB Wassenaar
    Nederland