Toezichthoudende Organen

Een goed corporate governance-beleid vertaalt de belangen van de belanghebbenden naar beleid en over de uitkomsten en toekomstverwachting wordt gerapporteerd naar het toezichthoudende orgaan en de stakeholders. De governance van vastgoedportefeuilles verdient veel aandacht. (Semi-)publieke instellingen zoals woningcorporaties, onderwijs- en zorginstellingen, landelijke en lokale overheden hebben omvangrijke vastgoedportefeuilles. Verschillende van deze organisaties beschikken in het kader van good governance over toezichthoudende organen die toezien op het management en de portefeuille van de vastgoedorganisatie .

Lymos levert management oplossingen voor raden van toezicht van (semi-) publieke instellingen en vastgoedfondsen.

  • Lymos B.V.
    Villa Maarheeze
    Rijksstraatweg 675
    2245 CB Wassenaar
    Nederland