Performance Management

Benchmarking is een zeer geschikte methode om verantwoording af te leggen aan aandeelhouders en andere stakeholders. Rendement-risico analyses aan de hand van vermogensmarkttheorieën, peergroup analyse, attributie analyse zijn onderwerpen die waardevolle bijdragen kunnen leveren aan performance management. Daarnaast leveren de verkregen inzichten bij aan het nemen van beter gefundeerde investeringsbeslissingen. Daarmee ondersteunt het performance management tevens het risicomanagement van vastgoedorganisaties.

Lymos levert management oplossingen voor het performance management  voor vastgoedportefeuilles van vastgoedfondsen, woningcorporaties en portefeuilles van overheden.

  • Lymos B.V.
    Villa Maarheeze
    Rijksstraatweg 675
    2245 CB Wassenaar
    Nederland