Investment Management

Hoe, hoeveel en waar beleggen in vastgoed? Investment management gaat over het nemen van strategische beslissingen bij het beleggen in vastgoed, de selectie van vastgoedfondsen en de sectorale en regionale allocatie van een vastgoedportefeuille. Dit wordt gedaan aan de hand van verkenningen van externe actoren zoals de macro economische omgeving, ontwikkelingen in de geld en kapitaalmarkt, politieke, juridische en fiscale besluitvorming en demografische ontwikkelingen. Met behulp van historische tijdreeksen, wetenschappelijk onderbouwde studies en toekomstvisie worden scenario’s geschetst aan de hand waarvan een strategisch vastgoedbeleggingsadvies wordt geschreven. Ook second opinions kunnen in dat kader worden uitgevoerd.

Lymos levert management oplossingen voor strategische en tactische vraagstukken voor vastgoedportefeuilles van vastgoedfondsen, woningcorporaties en overheden.

  • Lymos B.V.
    Villa Maarheeze
    Rijksstraatweg 675
    2245 CB Wassenaar
    Nederland